Aktuality


Aktualizováno: 17.06.2024 - Vytvořeno: 17.06.2024

Prezentace ze semináře pro geodety

Prezentace Jakuba Hulce ze semináře pro geodety z 10. 6. 2024 je k dispozici v sekci Dokumenty.


Aktualizováno: 10.06.2024 - Vytvořeno: 23.05.2024

Seminář DTM pro geodety - modelové příklady

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro geodety, jehož obsahem budou modelové příklady zpracování zakázky základní prostorové situace (ZPS) a technické infrastruktury (TI).

Seminář proběhne ve 2 termínech se stejným programem:

 • pátek 14. června 2024 od 9 hodin
 • pátek 21. června 2024 od 9 hodin

v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích, v kruhovém sále zastupitelstva.

Součástí semináře bude také prezentace softwarových řešení firem GEOVAP spol. s r.o., GISOFT, v.o.s. a Unicorn Systems a.s., které budou i po skončení semináře k dispozici pro případné dotazy.

K účasti na semináři je nutné se registrovat vyplněním formuláře.

Případné dotazy směřujte na e-mail: hulec@kraj-jihocesky.cz.


Aktualizováno: 06.06.2024 - Vytvořeno: 06.06.2024

Softwarová řešení pro DTM

Na webových stránkách České komory zeměměřičů byl zveřejněn seznam firem poskytujících softwarová řešení pro práci s daty DTM, včetně odkazů:

https://www.ckz.cz/dtm/sw-reseni


Aktualizováno: 06.05.2024 - Vytvořeno: 22.04.2024

Pozvánka na seminář DTM pro geodety

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (DTM) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.

Seminář se koná v pátek 10. května 2024 od 11:00 hodin v kruhovém sále zastupitelstva, v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Seminář se koná za účasti zástupce České komory zeměměřičů.

K účasti na semináři je nutné se registrovat vyplněním formuláře.

Program semináře v blocích:

 1. Aktuální informace o DTM Jihočeského kraje
 2. Legislativa a metodika DTM
 3. Základní prostorová situace
 4. Technická infrastruktura
 5. Dopravní infrastruktura

Členění bloků (3.-5.):

 • Jak pořídit data (měření, odvozování, ontologie)
 • Jak data zpracovat (možnosti zpracování, pravidla zpracování)
 • Jak data předat (předběžné kontroly, posílání dat

Své případné dotazy směřujte na e-mail: hulec@kraj-jihocesky.cz.

Na Vaši účast i případné dotazy se těšíme.


Aktualizováno: 03.05.2024 - Vytvořeno: 03.05.2024

Spuštění pilotního provozu ke dni 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Jihočeský kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.
 


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Oznámení o odstávce prostředí IS DTM

Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Aktuální informace k DTM Jihočeského kraje pro obce

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář pro obce, na kterém Vám budou poskytnuty aktuální informace k DTM Jihočeského kraje, a to zejména z hlediska povinností uložených obcím jako vlastníkům sítí technické a dopravní infrastruktury.

Seminář se uskuteční ve dvou termínech:

 • pondělí 18. 3. 2024 od 15:30 hod,
 • pátek 22. 3. 2024 od 9:00 hod,

v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Pro účast na semináři prosím vyplňte přihlašovací formulář.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Testovací provoz

Portál DTM Jihočeského kraje bude v testovacím provozu do 1. 4. 2024. Aktuálně probíhá revize referenčních dat.

Dále připravujeme na našem testovacím portálu možnost vyzkoušet si zapracování geodetické aktualizační dokumentace. Ve vybraných lokalitách bude k dispozici referenční kresba DTM, ve které si geodeti mohou vyzkoušet zapracování změnové dokumentace.

Pro více informací o možnostech testování se ozvěte na adresu dtm-admins@kraj-jihocesky.cz.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Novela zákona

Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Integrační prostředí

Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.


Aktualizováno: 08.04.2024 - Vytvořeno: 08.04.2024

Spuštění testovacího portálu DTM

Portál digitální technická mapa Jihočeského kraje byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS