GeoReporty

Aplikace slouží ke generování uživatelských georeportů na základě zadaných vstupních parametrů. Vygenerovaný georeport je uživateli po zpracování doručen na zadanou emailovou adresu.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙